Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

Marcheweczka
4130 f3f2 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagaf gaf

November 14 2017

Marcheweczka
Reposted fromFlau Flau viavogel vogel

November 06 2017

Marcheweczka

November 03 2017

8820 8622 390

blluish:

welcometoyouredoom:

A book crystallized in the ocean

oh mood

Reposted fromcaptainlyra captainlyra viahappykokeshi happykokeshi

October 29 2017

Marcheweczka
5202 c98f 390
Reposted fromescapism escapism viacorpuscallosum corpuscallosum

October 12 2017

Marcheweczka

October 05 2017

8294 ac0b 390

livebloggingmydescentintomadness:

ffermented-salmonella:

goddessolga:

since1938:

My man Jesus

What story is that?

Matthew 18:9

“And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away.”

September 30 2017

Marcheweczka
4346 705b
Reposted fromDennkost Dennkost viajemkartofle jemkartofle

September 24 2017

September 18 2017

Marcheweczka
3893 39e7 390
Reposted from0 0 viamissmadeleine missmadeleine

September 09 2017

bloodbonestelephones:

Death

The Nine of Cups

Justice

The Nine of Swords

The King of Swords

The Hanged Man

The Hermit

The Six of Swords

The Eight of Cups

The Five of Cups

The Sun

The Three of Swords


‘The Ghetto Tarot’: Haitian artists transform classic tarot deck into stunning real life scenes:

Welcome to the Ghetto Tarot, a project from award-winning documentary photographer Alice Smeets and a group of Haitian artists known as Atis Rezistans. The idea was to take the classic Rider-Waite tarot deck of 78 cards and create a photographic version of each card using settings and objects in the vibrant ghetto of Haiti.

As Smeets says, “The spirit of the Ghetto Tarot project is the inspiration to turn negative into positive while playing. The group of artists ‘Atiz Rezistans’ use trash to create art with their own visions that are a reflection of the beauty they see hidden within the waste. They are claiming the word ‘Ghetto,’ thus freeing themselves of its depreciating undertone and turning it into something beautiful.”

August 22 2017

8294 ac0b 390

livebloggingmydescentintomadness:

ffermented-salmonella:

goddessolga:

since1938:

My man Jesus

What story is that?

Matthew 18:9

“And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away.”

July 05 2017

9060 de62 390

yesterdaysprint:

Albany Ledger, Missouri, June 17, 1898

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamakros makros
3729 6fbd 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaedhell edhell

May 22 2017

9670 279f 390
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viachowchow chowchow

May 21 2017

8973 8b00 390

destinyrush:

this is EXACTLY why representation matters 

May 17 2017

Marcheweczka
5360 77f0 390
Nauczycielka zaczela a dzieci dokończyły :)
Reposted frompiehus piehus viamy-anxieties my-anxieties

May 15 2017

Marcheweczka
Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli sie od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają-
może w dzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił sie nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbiżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka 
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.

— ulubiona Szymborska, "Miłość od pierwszego wejrzenia"
Reposted fromabsolutiv absolutiv viakjuik kjuik

April 21 2017

Marcheweczka
Los to wymówka dla tych, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialności za własne życie.
— Guillaume Musso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl